Kolejne drogi do remontu w Ozorkowie

Kolejne drogi do remontu w Ozorkowie

Na początku grudnia burmistrz Ozorkowa Jacek Socha podpisał z prezesem firmy MK Stella Konradem Markiem umowy na przebudowę kilkunastu kolejnych ulic w mieście. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiły się cztery firmy. Realizacja inwestycji wyniesie blisko 16 mln zł; burmistrz Jacek Socha pozyskał dofinansowanie na to zadanie w ramach drugiej edycji programu Polski Ład.


W ramach inwestycji zaplanowano:
 • ul. Zagajnikowa – nowa nawierzchnia jezdni bitumicznej, budowa krawężników, chodników z kostki brukowej, zjazdów do posesji;
 • ul. Jodłowa ze skrzyżowaniem do ul. Jałowcowej – wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej jezdni, krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki betonowe;
 • ul. Łąkowa – kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, zjazdy do posesji;
 • Konopnickiej (na odcinku od Łąkowej do Cegielnianej) – miejsca postojowe między Łąkowa i Cegielnianą;
 • ul. Narutowicza – nowa nawierzchni jezdni bitumicznej, chodniki po obu stronach ulicy z kostki brukowej, zjazdy do posesji;
 • ul. Kościuszki – nowa nawierzchnia jezdni bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, zjazdy do posesji.
 • ul. Wodna – kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchni jezdni bitumicznej od ul. Adamówek do Kochanowskiego, na pozostałym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, zjazdy do posesji, krawężniki;
 • ul. Reja – kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik, oświetlenie uliczne;
 • ul. Tartaczna (od DK1 do Krzeszewskiej) – nowa nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z kostki brukowej;
 • ul. Kalinowa – nowa nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z kostki brukowej;
 • ul. Grzybowa od Granicznej do Krzeszewskiej) – nowa nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z kostki brukowej;
 • ul. Krzeszewska – nowa nawierzchnia asfaltowa, krawężniki, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z kostki brukowej;
 • ul. Rataja – kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z kostki brukowej;
 • ul. Wiejska – nowa nawierzchnia jezdni bitumiczna, jednostronnego chodnika z kostki brukowej, zjazdy do posesji;
 • ul. Poziomkowa (od Kalinowej do Cmentarnej) – nowa nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronny chodnik.
Termin realizacji inwestycji – do 30 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Źródło: UM w Ozorkowie

Powiązane artykuły

Facebook
Skip to content