33 miliony na wsparcie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

33 miliony na wsparcie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

33 miliony złotych na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin. To pieniądze m.in. na tworzenie domów pomocy społecznej, mieszkań treningowych dla młodzieży z trudnych środowisk oraz specjalistyczne terapie i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi właśnie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy europejskich kolejnych projektów.

 

– Zachęcam do sięgnięcia po wsparcie wszystkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych – mówił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. – Nabór wniosków trwa do końca lutego. Pamiętajmy, że warto pomagać i wyciągnijmy dłoń do najbardziej potrzebujących.

O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy i powiaty; organizacje pozarządowe; kościoły; przedsiębiorstwa; uczelnie i instytucje kultury. Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu – to umożliwia przygotowanie zróżnicowanych propozycji odpowiadających na lokalne potrzeby.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających osoby wykluczone społecznie. Dzięki wielu zrealizowanym już projektom udało się obniżać bezrobocie i pomóc mieszkańcom Łódzkiego powrócić do aktywności zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

– Warto podkreślić, że rok 2024 jest wyjątkowy, bowiem obchodzimy 20 – lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Każdy z nas widzi jak fundusze europejskie zmieniają województwo łódzkie i nasze życie – dodał Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

W ramach funduszy europejskich Województwo Łódzkie otrzyma do 2027 roku na realizację projektów aż 2,7 mld euro. Pieniądze będą przeznaczane między innymi na inwestycje, ochronę środowiska, rewitalizację, badania oraz na działania społeczne i zdrowotne.

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronie: www.funduszeUE.wup.lodz.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; fot. Adam Staśkiewicz

Powiązane artykuły

Facebook
Skip to content