40 mln zł dla Łódzkiego z Polskiego Ładu

40 mln zł dla Łódzkiego z Polskiego Ładu

Ósma już edycja programu Polski Ład rozstrzygnięta. Kolejny raz na wsparcie liczyć może samorząd województwa łódzkiego. 40 mln zł z rządowych środków przeznaczone zostanie na trzy ważne dla mieszkańców projekty. – W ramach tego dofinansowania inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Wyremontujemy ok. 26 km dróg wojewódzkich. Zintegrujemy sieć połączeń kolejowych i autobusowych, w tym celu kupimy 13 autobusów. 2 mln zł przeznaczymy na budowę nowego budynku WORD-u w Kutnie.


Podczas październikowej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego radni wprowadzili inwestycje do Wieloletniej Prognozy Finansowej, by móc jak najszybciej przystąpić do ich realizacji.

Pora na szczegóły. Najwięcej, bo prawie 30 mln zł Województwo Łódzkie otrzyma na modernizację ok. 26 km zdegradowanych nawierzchni dróg, wymianę warstw bitumicznych jezdni, odtworzenie oznakowania, naprawę poboczy i odmulanie rowów. Prace te pozwolą przywrócić właściwe parametry drogi, co zapewni szybsze i bezpieczniejsze połączenia, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewidywany termin zakończenia tych inwestycji to połowa 2025 r., a wkład własny samorządu WŁ do tego zadania to ponad 1,5 mln zł.

Tym samym bilans dróg wyremontowanych przez samorząd województwa łódzkiego w tej kadencji będzie jeszcze bardziej imponujący. Przypomnijmy, do końca 2023 roku wybudujemy i zmodernizujemy łącznie 350 km dróg wojewódzkich za blisko miliard zł.

Kolejne 8 mln zł z Polskiego Ładu samorząd WŁ przeznaczy na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, tzn. zakup 13 autobusów, by jeszcze lepiej zintegrować sieć połączeń autobusowych z siecią połączeń kolejowych oraz zwiększyć ofertę przewozową na trasach województwa.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2025 r. Warto zaznaczyć, że będą to kolejne już autobusy kupione z udziałem rządowego wsparcia. We wrześniu informowaliśmy bowiem o zakupie 20 pojazdów, które zasiliły tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Z kolei trzecia inwestycja to budowa w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. 2 mln zł z Polskiego Ładu zasili rozpoczętą już inwestycję, polegającą na budowie nowego budynku WORD-u z częścią administracyjną i edukacyjno-egzaminacyjną wraz z zespołem garażowym i placem manewrowym. Filia WORD w Kutnie poprawi dostępność do bazy edukacyjno-egzaminacyjnej, szczególnie dla mieszkańców północnej części województwa, którzy dziś korzystają z ośrodków w odległych lokalizacjach. Wartość inwestycji to 5,75 mln zł, z czego 3,75 mln to wkład własny samorządu WŁ. Termin jej zakończenia to koniec listopada 2024 r.

Przypomnijmy, rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych w samorządach.

Źródło: Aleksandra Stańczyk, fot. Piotr Wajman; Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Powiązane artykuły

Facebook
Skip to content