ERGO Hestia na pierwszym miejscu „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024”

ERGO Hestia na pierwszym miejscu „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024”

Sopocka firma zajęła pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji najnowszej, 18. edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”. ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem w całym zestawieniu.

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” to cieszące się renomą zestawienie największych polskich spółek ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Odzwierciedla ono również poziom realizacji założonych przez organizację celów oraz przygotowanie na wyzwania przyszłości. Do 2023 r. klasyfikacja znana była jako „Ranking Odpowiedzialnych Firm”. Nazwę zmieniono w 2024 r. w związku z nowymi regulacjami i poszerzającym się zakresem sprawozdawczości.

 Szóste podium z rzędu dla ERGO Hestii

 „Od 2017 r. bierzemy udział w każdej edycji »Rankingu ESG«. Wynik najnowszej to dla nas ogromne wyróżnienie. Dodatkowo cieszy fakt, że od 2019 r. nie schodzimy z podium tej uznanej klasyfikacji. To jasno pokazuje, że ERGO Hestia stoi na czele polskich firm spełniających najwyższe standardy zarządzania organizacją na podstawie celów zrównoważonego rozwoju. Jeszcze większego znaczenia nadaje temu fakt, że badane w ramach rankingu obszary stanowią kluczowe cele postawione w Strategii ESG ERGO Hestii. Ich pozytywna weryfikacja – na co dowodem jest tak prestiżowe wyróżnienie – to dla nas duża motywacja na przyszłość i jasny sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku” – zauważa Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

Nowością w tym roku były wyróżnienia przyznawane dla liderów poszczególnych obszarów ESG, w którym ERGO Hestia zdobyła aż dwa tytuły, tj. lidera w obszarze S (społecznym) oraz w obszarze G (ład korporacyjny). W sumie ERGO Hestia otrzymała 99 punktów na 100 możliwych do przyznania w klasyfikacji ogólnej.

„Ranking ESG” powstaje na podstawie wyników z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania prezentowanych samodzielnie przez firmy w ankiecie ocenianej przez ekspertów ESG i audytorów. Analizowane obszary są co roku modyfikowane, uwzględniając aktualne trendy i zmiany zachodzące na rynku, takie jak dążenie organizacji do neutralności klimatycznej, wskaźniki efektywności środowiskowej czy działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami. W tym roku ankieta została zmodyfikowana przez specjalnie powołaną Radę Naukową Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W ankiecie 18. edycji „Rankingu ESG” firmy odpowiadały na 70 pytań w 11 częściach. Podział ten wynika z przyjętych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które już obowiązują wybrane spółki działające na polskim rynku. W ciągu dwóch lat ESRS obejmą ponad trzy tysiące największych spółek.

Cele firmy w zakresie ESG

Zgodnie z założeniami polityki odpowiedzialnego biznesu ERGO Hestia realizuje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, tworząc produkty i usługi ubezpieczeniowe wspierające dążenia do gospodarki niskoemisyjnej – z uwzględnieniem czynników ESG w procesie oceny ryzyka i inwestycji.

„Nasze cele zawarte są w strategii zrównoważonego rozwoju przyjętej na lata 2022-2025. Każdego roku w raporcie ESG publikujemy postępy realizacji celów w obszarach: środowiskowym, zarządczym i społecznym. Tegoroczny raport za rok 2023 będzie po raz pierwszy przygotowany na podstawie nowych standardów ESRS zgodnie z dyrektywą CSRD. Jednym z kluczowych procesów przygotowawczych była analiza podwójnej istotności, gdzie zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary istotne z perspektywy zarówno organizacji, jak i całego łańcucha wartości” – dodaje Mario Everardo Zamarripa Gonzalez.

W 2024 r. firma zdobyła Złoty oraz Zielony Listek ESG „Polityki” i firmy Deloitte oraz tytuł Super Etycznej Firmy dziennika „Puls Biznesu”. Jest również jedyną firmą z sektora finansowego w Polsce z prestiżowym Certyfikatem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). W 2023 r. ERGO Hestia otrzymała też m.in. prestiżową nagrodę Lider ESG podczas Banking & Insurance Forum czy certyfikat Great Place to Work 2023. Sopocki ubezpieczyciel znalazł się również na liście najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością pracodawców w Polsce, stworzonej na bazie wyników badania Diversity IN Check.

Nieopodal swojej sopockiej centrali ERGO Hestia stworzyła park dla mieszkańców i turystów. Powołała też do życia wspierającą artystów Fundację Artystyczna Podróż Hestii, Fundację Integralia zajmującą się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez program „Sprawny staż”) oraz Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, pomagające ofiarom wypadków w pełnym powrocie do zdrowia. Sopocki ubezpieczyciel funduje również coroczną Nagrodę Literacką Podróż Hestii promującą najlepsze książki dla dzieci i młodzieży.

 

Źródło informacji: ERGO Hestia

Powiązane artykuły

Facebook
Skip to content